Členské příspěvky 2020

Členské příspěvky 2020

Vstupní poplatek:          100.-Kč

  • platí pro nové členy TCMD, nikoliv pro bývalé členy TŠ Hostivař

Individuální členství:    2000.-Kč  

  • platí pro nezávodní i závodní hráče, kteří využívají víkendové hraní

Základní členství:            500.-Kč  

  • platí pro závodní hráče uvedené na soupiskách, kteří nevyužívají víkendové hraní

Rodinné členství:    netýká se závodních hráčů platících členský příspěvek 500.-Kč

  • 2 hráči    -Kč
  • 3 hráči     -Kč
  • 4 hráči      -Kč
  • 5 hráčů   -Kč

Prosíme o úhradu příspěvků na č.ú.2394055002/5500, do poznámky pro příjemce uvádějte „Příspěvky 2020“.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top