TENISOVÝ ODDÍL – ZÁVODNÍ TENIS – ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021

      1. Vstupní poplatek a udržovací poplatek:

          100.-Kč

 • platí pro nové členy TCM Dubeč, z.s.
 • platí pro nezávodní hráče tenisové školy
 • hráči nevyužívají víkendové hraní – sparingy

 

 1. Základní členství:

 Mládež:    1500.-Kč             dospělí a babytenis:   1000.-Kč  

 • platí pro závodní hráče uvedené na soupiskách, kteří nevyužívají víkendové hraní

 

 1. Individuální členství:  

2000.-Kč           1 hráč

 • platí pro nezávodní i závodní hráče, kteří využívají víkendové hraní – sparingy

 

 1. Rodinné členství:

3000.-Kč            3 hráči

4000.- Kč           4 hráči

5000.- Kč           5 hráčů

6000.- Kč           6 hráčů

 • netýká se závodních hráčů, kteří nevyužívají možnosti sparingů a platí základní členský příspěvek 1500.-Kč

 

Vycházíme z aktuálních informací Pražského tenisového svazu, že mistrovská utkání družstev budou na jaře 2021 probíhat v běžném formátu, tzn. 6 – 7 mistrovských utkání pro každé družstvo, sehraných v termínech stanovených Pražským tenisovým svazem. V případě, že by se mistrovská utkání nesehrála z důvodu vládních omezení v předpokládaném rozsahu, bude adekvátní část oddílových příspěvků převedena do následující sezóny, týká se základního členského poplatku 1500.-, resp. 1000,-/hráč.

Výše příspěvků byla odsouhlasena členskou schůzí spolku, která se konala on-line v únoru 2021. Všem zúčastněným členům a členkám děkujeme.

Oddílové příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 30.4.2021 na účet spolku  2394055002/5500.

LETNÍ TENISOVÉ KEMPY 2021 

PŘIHLÁŠKY:    +420 603 946 755   e-mail: info@tcmdubec.cz

TERMÍNY:        1.termín:  2. – 6.8.2021             2.termín:  16. – 20.8.2021

KDE:                  Areál SANK (Sokol Běchovice II), ul. Na Korunce 580, Praha 9-Běchovice

CENA:               4 500.-/týden (pondělí – pátek)             1000,-/den (účast min.3 dny) 

Program: pondělí-pátek 9-17 hod., 4 hodiny tenisu denně, sportovní hry, kondiční příprava. Středa – hrajeme tenis jen dopoledne, odpoledne se koná volnočasová aktivita dle výběru v závislosti na počasí – návštěva kina, ZOO nebo bazénu. Cena včetně stravy a nápojů, vstupného na vybranou volnočasovou aktivitu.

Na kemp děti potřebují: tenisovou raketu, vhodnou obuv na antuku a do tělocvičny, vhodné sportovní oblečení podle počasí, náhradní oblečení, čepici s kšiltem, označenou láhev na pití, ručník, kopii zdravotní kartičky, potvrzení o bezinfekčnosti, případně další  podle aktuálních nařízení vlády.

Podle aktuálních nařízení musí každý účastník kurzu odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti, které dokládá, že účastník nejeví známky onemocnění COVID-19 a v uplynulých 14 dnech nepřišel do styku s osobou s infekčním onemocněním nebo s onemocněním COVID-19 nebo s osobou podezřelou z nákazy COVID-19. O případných změnách v nařízeních vlády budeme v předstihu informovat.

   

TENISOVÁ ŠKOLA, TENISOVÝ ODDÍL – TRÉNINKY TENISU  

OD KVĚTNA 2021 ZAHAJUJEME NOVÉ KURZY TENISU

PŘIHLÁŠKY:   +420 603 946 755   e-mail: info@tcmdubec.cz 

nebo osobně v recepci tenisové haly Sport Aréna v Dubči (naproti základní škole)

KDO:        děti 0. – 5.třída ( děti ve věku 6 – 11 let), začátečníci a mírně pokročilí

KDE:        tenisová hala Sport aréna Dubeč  nebo  venkovní kurty Sokol Běchovice (areál SANK) 

KDY:        duben – říjen 2021

CENA:    skupinový trénink od 1000.-/měsíc, čtvrtletní platba

 • tréninky 1x nebo 2x týdně, pondělí – pátek 13 – 19 hod.
 • tréninková jednotka 50 minut
 • malé skupiny dětí

Zajišťujeme také:

 • celoročně výuku tenisu pro mládež a dospělé – rekreační a závodní tenis
 • letní tenisové kempy – příměstské tenisové tábory

KDE TRÉNUJEME:

Zimní sezóna – tenisové haly Sport Aréna Praha v Dubči a Hamr Štěrboholy

Letní sezóna – tenisové kurty Areál SANK, Běchovice, Na Korunce 580

 

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top