• Tréninky o letních prázdninách
  Tréninky o letních prázdninách

  Tréninky tenisového oddílu a tenisové školy o letních prázdninách se konají pouze individuálně. V případě zájmu o trénink v období 7. – 30.7.2021  volejte trenéra mládeže Lukáše Vrňáka , tel.732429180. V srpnu se konají letní tenisové tábory na dvorcích v Běchovicích v termínech 2. – 6.8. a 16. – 20.8. Během letních tenisových táborů nejsou tréninky možné. V srpnu 2. a 4. týden trénujeme též individuálně po předchozí telefonické domluvě. Tréninky v měsíci září budou probíhat dle stávajícího tréninkového plánu. Přejeme všem hezké prázdniny!!!

 • Poslední kolo utkání družstev
  Poslední kolo utkání družstev

  V uplynulém víkendu 19. – 20.6.2021 se uskutečnila poslední utkání družstev našeho tenisového klubu TCM Dubeč. Vynikajícího umístění dosáhlo družstvo starších žáků, které se umístilo na 3.místě. Oporami týmu byli Jakub Jumar, Richard Pešta a Patricie Skurzoková. Gratulujeme! Družstvo dospělých se umístilo na 4.místě ve skupině, družstvo ml.žáků na 6. místě, družstvo babytenisu na 7.místě. Všem hráčům a hráčkám děkujeme za účast, vítězům jednotlivých zápasů gratulujeme a všem přejeme hezké prázdniny!

 • Utkání družstev
  Utkání družstev

  Poslední kolo utkání družstev v této sezóně se uskuteční o víkendu 19. – 20.6. V sobotu hrají družstva dospělých na Sokolu Dolní Počernice a družstvo starších žáků na Hamru. Mladší žáci hrají v neděli na domácích dvorcích v Běchovicích, družstvo babytenisu hraje na dvorcích v Ďáblicích proti Akademii Bálek.

 • Mistrovská utkání družstev TCM Dubeč
  Mistrovská utkání družstev TCM Dubeč

  Poslední víkend v květnu byla zahájena letošní mistrovská utkání družstev. V sobotu 29.5. hrálo naše družstvo dospělých na dvorcích Start Praha – Topolka a výsledkem 3:6. V sobotu se též konalo na našich domovských dvorcích Sokola Běchovice utkání starších žáků proti družstvu Sokol Čimice. Hráči našeho družstva ve složení Jakub Jumar, Richard Pešta, Josef Čížek, Patrik Boháč, Patricie Skurzoková a Julie Cahová podali výborný a bojovný výkon a bez problémů zvítězili skvělým výsledkem 9:0!!! Gratulujeme. V neděli ještě proběhlo utkání našich nadějí Baby tenisu, kde většina hráčů hrála své vůbec první soutěžní utkání. Všem hráčům a hráčkám děkujeme za účast a vítězům gratulujeme. Příští víkend v sobotu 5.6. je naplánováno utkání starších žáků na dvorcích TK Ruzyně Praha, v neděli 6.6. by mělo hrát družstvo mladších žáků na našich dvorcích v Běchovicích (soupeř zatím není znám). Družstva dospělých a babytenisu mají volný termín.

 • Sdělení ČTS a PTS k soutěžím družstev
  Sdělení ČTS a PTS k soutěžím družstev

  Sdělení STÚ ČTS ze dne 26.4.2021: 1.kolo soutěží smíšených družstev o víkendu 1. – 2.5.2021 se odkládá, náhradní termín je v kompetenci oblastních svazů. Aktuální situace v Praze je k 25.04.2021 117,2, což by za určitých podmínek mohlo znamenat povolení organizovaného amatérského sportu dětí. Incidence klesá, tedy nejsou známky zhoršování epidemie, avšak je třeba podotknout, že není zcela zřejmé, zda by se do BALÍČKU 2 vešla organizace soutěže, či se má na mysli pouze trénink.

  www.cztenis.cz, www.prazsky.cztenis.cz

  Shrnuto – zatím vůbec není jasné, kdy by mohly být soutěže spuštěny, uvidíme co nám sdělí pořadatel soutěže příště!!

 • Mistrovská utkání 2021
  Mistrovská utkání 2021

  Vyjádření Pražského tenisového svazu k situaci mistrovských utkání:

  VV PTS se sešel na videokonferenci dne 21. 4. 2021, aby rozhodl o systému, podle kterého se budou hrát soutěže na jaře 2021.

  Vzal v úvahu všechny informace, které má k dispozici, jak z orgánů státní moci, Českého tenisového svazu a z dotazníků, které jsme obdrželi z klubů. Konstatoval, že v současné situaci bohužel

  NENÍ MOŽNÉ ZAHÁJIT ŽADNÉ SOUTĚŽE PODLE PŘIPRAVENÉHO ROZPISU,

  neboť nejsou povoleny žádné spolkové akce, kterých se účastní více jak dvě osoby.

  Protože ovšem počítáme s tím, že se opatření budou postupně uvolňovat, vypracuje VV PTS do víkendu harmonogram, ve kterém zohlední všechny možné situace, které mohou nastat (tzn. spolkové akce budou povoleny od data, pak se bude hrát takto, spolkové akce budou povoleny od pozdějšího data, potom se bude hrát takto…). V okamžiku, kdy bude tento manuál schválen, rozešleme jej do klubů a uveřejníme zde na webu.

  Samozřejmě preferujeme odehrát maximum akcí, ale bohužel jsme limitováni termíny.

 • Zahájení tréninků na kurtech v Běchovicích
  Zahájení tréninků na kurtech v Běchovicích

  Od pondělí 26.4. budou zahájeny tréninky tenisu na venkovních kurtech v Běchovicích. Termíny a časy tréninků obdržíte zprávou SMS. V průběhu měsíce května by měla být též zahájena mistrovská utkání oddílu TCM Dubeč. Závodní hráče budeme informovat. Od 26.4. je ukončena zimní sezóna a tréninky v hale se nekonají.

 • Aktuální informace a členské příspěvky 2021
  Aktuální informace a členské příspěvky 2021

  Vážené hráčky a hráči, vážení rodiče,

  v měsíci únoru 2021 se konala on-line členská schůze tenisového oddílu spolku TCM Dubeč, z.s., kde byly odsouhlaseny záležitosti dané stanovami spolku včetně členských příspěvků na tento rok.

  Podrobnosti o uhrazení příspěvků naleznete v sekci “AKCE”.

  Příspěvky je nutné uhradit do 30.4.2021 na bankovní účet spolku č. 2394055002/5500.

  Věříme, že jarní a letní sezóna proběhne řádně a bez omezení včetně uskutečnění mistrovských utkání závodních družstev, vycházíme z aktuálních informací Českého tenisového svazu a Pražského tenisového svazu.

  Zatím se bohužel tenisové tréninky ani turnaje nemohou konat z důvodu vládních nařízení. Těšíme se na všechny hráčky a hráče na dvorcích v Běchovicích, zatím předpokládaný začátek jarní sezóny a tréninků pro pozvané hráče bude v polovině dubna 2021.

 • Hala uzavřena do 22.1.2021
  Hala uzavřena do 22.1.2021

  Tréninky tenisové školy ani tenisového oddílu se nekonají vzhledem k nařízení vlády nejméně do 22.1.2021. O nových nařízeních nebo o obnovení provozu vnitřních sportovišť Vás budeme neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top