DĚTI A MLÁDEŽ

Začátečníci – zaváděcí cena skupinový trénink 1000Kč/měsíc, čtvrtletní platba 3000Kč

Ceny ALL INKLUSIVE – trenér, míče, pomůcky, pronájem dvorce nebo haly, půjčování raket zdarma

 

Mírně pokročilí, pokročilí

 

Skupinový trénink mírně pokročilí
od200Kč/hod.
 • 2 - 5 hráčů ve skupině

 • LETNÍ CENY (květen-září)

 • 2 hráči 450Kč/hod.

 • 3 hráči 300Kč/hod.

 • 4 hráči 250Kč/hod.

 • 5 hráčů 200Kč/hod.

 • ZIMNÍ CENY (říjen-duben)

 • 2 hráči 600Kč/hod.

 • 3 hráči 400Kč/hod.

 • 4 hráči 300Kč/hod.

 • 5 hráčů 250Kč/hod.

Skupinový trénink pokročilí
od250Kč/hod.
 • 2 –4 hráči ve skupině

 • ceny stejné jako u mírně pokročilých hráčů

Individuální trénink začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
od700Kč/hod.
 • LETNÍ CENA

 • 700Kč/hod.

 • ZIMNÍ CENA

 • 1000Kč/hod.

 

ZÁVODNÍ TENIS

 

Skupinový trénink
od250Kč/hod.
 • Skupiny 2 – 4 hráči

 • Kondiční příprava

 • individuální nebo skupinový trénink

 • ceny podle velikosti skupiny

 • ceny stejné jako u pokročilých hráčů

Individuální trénink
od700Kč/hod.
 • dvorec nebo hala+trenér+pomůcky

 • ceny stejné jako u pokročilých hráčů

REKREAČNÍ TENIS

Skupinový trénink
450Kč/hod.
 • letní sezóna cena 450Kč/hod.

 • zimní sezóna 600Kč/hod.

 • včetně pronájemu dvorce (haly)

 • 2 hráči ve skupině

Individuální trénink
550Kč/hod.
 • + pronájem haly nebo dvorce

 • zimní sezóna

 • 1000Kč/hod. včetně pronájmu haly

 • letní sezóna

 • 700Kč/hod. včetně pronájmu dvorce

,

Přihlášky:

 • +420 603 946 755
 • e-mail: info@tcmdubec.cz

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Všeobecné podmínky TCM DUBEČ, z.s.

Tenisové centrum mládeže Dubeč – tenisový klub a tenisová škola pro děti a mládež

 

TCM Dubeč. z.s., dále TCMD, organizuje celoročně tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé.

Letní období

TCMD organizuje v průběhu letního období (květen – září) individuální a skupinové tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé v odpoledních hodinách pondělí až pátek 13–20 hod. podle stálého tréninkového plánu, není-li stanoveno jinak. V dopoledních hodinách pondělí až pátek 8 – 13 hod. TCMD organizuje výuku individuálně. Tréninky se konají na antukových dvorcích v areálu SANK, Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice.

V průběhu roku organizuje TCMD turnaje mládeže zařazené do termínové listiny ČTS a turnaje hráčů tenisové školy.

V měsících květen – červen organizuje TCMD mistrovská utkání PTS (Pražský tenisový svaz) závodních družstev mládeže a dospělých.

Během letních školních prázdnin organizuje TCMD individuální výuku tenisu a příměstské tenisové tábory.

Zimní období

TCMD organizuje v průběhu zimního období (říjen – duben) individuální a skupinové tréninky tenisu na krytých tenisových dvorcích – tenisových halách Sport Aréna Praha, Kalašova 196, Praha 10 – Dubeč, Areál SANK, Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice, Hamr, U školy 430, Praha 10 – Štěrboholy podle stálého tréninkového plánu na celou zimní sezónu v rozsahu 26-29  týdnů.  Počet hráčů ve skupině může být změněn v průběhu daného herního období.

Skupiny mohou být o maximálním počtu hráčů 5. Platí pro obě herní období.

Systém náhrad

Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru neodehraného kurzovného formou náhradních tréninkových jednotek. Nárok na náhradu vzniká při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nejpozději do 18.hodiny dne předcházejícího dni uskutečnění plánované tréninkové jednotky. Hráči mají nárok na náhradu neodehraného kurzovného při individuálním a skupinovém tréninku a při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nebo v případě deště v plné výši, pokud je náhrada uskutečněna v daném herním období. Výše nároku na náhrady při skupinovém tréninku zahrnuje odměnu trenéra, nikoliv pronájem haly, příp. dvorce a to v případě, pokud jsou náhrady převedeny do následujícího herního období (zimní – letní období). Náhrady je možné čerpat nejpozději do 30.9. daného kalendářního roku, po tomto termínu nárok na náhrady zaniká. V případě nekonání tréninkové jednotky z viny TCMD je tréninková jednotka nahrazena vždy v plné výši. TCMD má povinnost informovat  hráče po skončení každého herního období o výši kreditů, příp. nároku na náhradu tréninků.

Hráči jsou povinni se řídit těmito všeobecnými podmínkami TCMD a dodržovat provozní pravidla jednotlivých sportovišť, kde kurzy probíhají. Členi klubu mají povinnost dodržovat platné stanovy klubu.

TCMD musí informovat hráče, příp. rodiče hráčů o jejich tréninkovém plánu, výši kurzovného a způsobu úhrady kurzovného na jednotlivá herní období s dostatečným předstihem. Náhrady platí pro platbu rozpočtem.

Způsoby úhrady kurzovného:

1. Rozpočtem

Kurzovné je vypočítáno součtem úhrad za tréninkové jednotky v jednotlivých týdnech vynásobeném počtem týdnů v daném herním období.

Kurzovné se platí čtvrtletně, není-li stanoveno jinak dohodou, a to v daném školním roce 3x, za měsíce říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Měsíc září se platí zvlášť na konci měsíce září, případně s platbou za měsíce říjen-prosinec.

V měsících červenec – srpen se tréninky hradí individuálně dohodou.

Kurzovné se hradí vždy předem na dané herní období.

2. Kreditem

Kurzovné je odečítáno z předem uhrazeného kreditu, ze kterého jsou postupně odečítány platby za jednotlivé tréninkové jednotky, jak skupinových, tak individuálních tréninkových jednotek. Po odehrání kreditu vyzve TCMD hráče, příp. rodiče k doplnění kreditu, a to písemně nebo elektronicky.

Výše kreditů je 3000.-Kč, 5000.-Kč nebo 10000.-Kč.

Výše úhrady: TCMD má povinnost sdělit výši úhrady kurzovného nebo doplnění kreditu hráčům, příp. rodičům hráčů, písemně nebo elektronicky s dostatečným předstihem.

TCMD má právo určit způsob hrazení kurzovného (rozpočtem nebo kreditem) v daném herním období. Kurzovné na jednotlivá období je stanoveno dle platného ceníku TCMD. Kurzovné zahrnuje úhradu za pronájem dvorce nebo haly podle celkového počtu tréninkových hodin a počtu hráčů ve skupině, hodinovou odměnu trenéra, míče, pomůcky, půjčovné raket. TCMD má povinnost vést řádně evidenci odehraných tréninkových jednotek jednotlivých hráčů a na vyžádání kdykoli předložit vyúčtování či zbývající výši kreditu hráčům, resp. rodičům hráčů.

Způsob úhrady (zda kreditem nebo rozpočtem) na dané herní období či u jednotlivých hráčů je v kompetenci TCMD. Platba je možná bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v rozpisu k úhradě.

Přihlášky:

 • +420 603 946 755
 • e-mail: info@tcmdubec.cz

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top