Aktuální informace a členské příspěvky 2021

Aktuální informace a členské příspěvky 2021

Vážené hráčky a hráči, vážení rodiče,

v měsíci únoru 2021 se konala on-line členská schůze tenisového oddílu spolku TCM Dubeč, z.s., kde byly odsouhlaseny záležitosti dané stanovami spolku včetně členských příspěvků na tento rok.

Podrobnosti o uhrazení příspěvků naleznete v sekci “AKCE”.

Příspěvky je nutné uhradit do 30.4.2021 na bankovní účet spolku č. 2394055002/5500.

Věříme, že jarní a letní sezóna proběhne řádně a bez omezení včetně uskutečnění mistrovských utkání závodních družstev, vycházíme z aktuálních informací Českého tenisového svazu a Pražského tenisového svazu.

Zatím se bohužel tenisové tréninky ani turnaje nemohou konat z důvodu vládních nařízení. Těšíme se na všechny hráčky a hráče na dvorcích v Běchovicích, zatím předpokládaný začátek jarní sezóny a tréninků pro pozvané hráče bude v polovině dubna 2021.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top