Mistrovská utkání 2021

Mistrovská utkání 2021

Vyjádření Pražského tenisového svazu k situaci mistrovských utkání:

VV PTS se sešel na videokonferenci dne 21. 4. 2021, aby rozhodl o systému, podle kterého se budou hrát soutěže na jaře 2021.

Vzal v úvahu všechny informace, které má k dispozici, jak z orgánů státní moci, Českého tenisového svazu a z dotazníků, které jsme obdrželi z klubů. Konstatoval, že v současné situaci bohužel

NENÍ MOŽNÉ ZAHÁJIT ŽADNÉ SOUTĚŽE PODLE PŘIPRAVENÉHO ROZPISU,

neboť nejsou povoleny žádné spolkové akce, kterých se účastní více jak dvě osoby.

Protože ovšem počítáme s tím, že se opatření budou postupně uvolňovat, vypracuje VV PTS do víkendu harmonogram, ve kterém zohlední všechny možné situace, které mohou nastat (tzn. spolkové akce budou povoleny od data, pak se bude hrát takto, spolkové akce budou povoleny od pozdějšího data, potom se bude hrát takto…). V okamžiku, kdy bude tento manuál schválen, rozešleme jej do klubů a uveřejníme zde na webu.

Samozřejmě preferujeme odehrát maximum akcí, ale bohužel jsme limitováni termíny.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top