Informace z členské chůze spolku TCM Dubeč

Informace z členské chůze spolku TCM Dubeč

20.2.2022 po skončení turnaje mládeže se konala v hale Plechovka členská schůze spolku TCM Dubeč. Schůze rozhodla, že se v letošních soutěžích družstev Pražského tenisového svazu zúčastní družstva dospělých, dorostu, starších žáků a mladších žáků. Termíny utkání naleznete na stránkách ČTS. Hráčům, kteří budou nominováni na jednotlivá utkání, bude termín utkání sdělen v dostatečném předstihu vedoucími družstev.

Členská schůze též rozhodla o výši členských příspěvků na rok 2022 v následující výši:

2000.-Kč/rok: závodní hráči dospělých a mládeže, hráči mají nárok na sparingové hraní,

1000.-Kč/rok: závodní hráči mládeže, platí pro 2. a další dítě v rodině, hráči mají nárok na sparingové hraní,

1000.-Kč/rok: nezávodní hráči dospělých a mládeže, hráči mají nárok na sparingové hraní,

100.-Kč/rok: nezávodní hráči mládeže při minimální platbě ostatních rodinných příslušníků 4000.-Kč/rok, hráči mají nárok na sparingové hraní,

100.-Kč/rok: vstupní a udržovací členství, hráči nemají nárok na sparingové hraní.

Příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 30.4.2022 na účet spolku 2394055002/5500.

Upozorňujeme závodní hráče klubu, že při neuhrazení členských příspěvků do 30.4.2022 se nemohou účastnit soutěží družstev.

Oznamujeme klientům tenisové školy a hráčům závodních družstev o navýšení plateb za tréninky v průměru o 10% od 1.4.2022.

 

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top