• Mistrovská utkání 2020 – termíny
  Mistrovská utkání 2020 – termíny

  Termíny mistrovských utkání v letošním roce jsou 6. a 7.6., 20. a 21.6., 27. a 28.6. Z důvodu současné situace byly určeny pouze 3 termíny místo původních 6 termínů. Ze soutěží v letošním roce z rozhodnutí PTS (Pražský tenisový svaz) žádný tým nesestoupí do nižší soutěže a ani nepostoupí do vyšší soutěže. Zároveň jsme se rozhodli zrušit turnaj mladšího žactva ČTS v letošním červnu, který měl být uspořádaný na našich dvorcích v Běchovicích. Zářijový turnaj staršího žactva zústává v platnosti.

 • TCM Dubeč – víkendové sparingy
  TCM Dubeč – víkendové sparingy

  Zahajujeme možnost sparingů pro členy TCMD a jejich hosty o víkendech v období 1.6. – 30.9.2020. K dispozici jsou dva kurty v areálu SANK, Sokol Běchovice II., Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice, kurt č.2 a kurt č.3 v časovém rozmezí sobota 14 – 18 hod. a  neděle 14 – 17 hod.

   

  PRAVIDLA REZERVACE TCMD SOBOTA – NEDĚLE

  • na každý kurt se mohou rezervovat 4 hráči (členi) od pondělí do středy společně nebo každý zvlášť
  • rezervaci kurtů provádějte zápisem do rezervační tabulky na kurtech nebo zašlete SMS na 603 946 755
  • od čtvrtka může člen učinit rezervaci i pro hosta
  • poplatek za hosta činí 60.-Kč /hod.
  • host může hrát pouze se členem TCMD
  • kurty jsou určeny pouze na sparingy, nikoliv na tréninkové jednotky s trenérem
  • 7. – 31.8. změna způsobu rezervace: Rezervace je možná pouze u správce na tel. 728 160 138, rezervaci provádějte na TCMD. Pokud byl přítomen host, je nutné zaslat SMS na tel. 603 946 755 ve tvaru: JMÉNO ČLENA+H+POČET ODEHRANÝCH HODIN HOSTA+DATUM (např.:NOVÁK+H+2+3.7.)
  • rezervace o letních prázdninách nejsou nijak omezeny pro členy ani pro hosty
 • TCM Dubeč, z.s. – změna názvu tenisového oddílu
  TCM Dubeč, z.s. – změna názvu tenisového oddílu

  Informace pro registrované závodní hráče: Od 21.5.2020 dochází ke změně názvu stávajícího tenisového oddílu TŠ Hostivař na nový název TCM Dubeč, z.s. (Tenisové centrum mládeže Dubeč). Všichni hráči registrovaní v TŠ Hostivař přecházejí automaticky do TCM Dubeč, z.s. Mistrovská utkání v sezóně 2020 jsou pořádána pod názvem TCMD, též na oficiálních turnajích ČTS budou hráči hrát pod hlavičkou TCM Dubeč, z.s.

 • Tréninky od 11.5.2020 – kroužky tenisu zrušeny do konce školního roku
  Tréninky od 11.5.2020 – kroužky tenisu zrušeny do konce školního roku

  Od 11.5.2020 trénujeme v plném rozsahu tenisové školy na dvorcích Sokola Běchovice, ul. Na Korunce 580. Kroužky tenisu v ZŠ Dubeč  jsou do konce školního roku zrušeny. Hráči tenisu zařazení do školních kroužků tenisu mohou trénovat podle plánu tenisové školy do konce září 2020. Prosíme rodiče o dopravu dětí na dvorce a zpět na tréninky. Od října 2020 budou zahájeny opět kroužky tenisu tak, jak jste zvyklí. Děkujeme za pochopení.

 • TRÉNINKY ZRUŠENY!
  TRÉNINKY ZRUŠENY!

  Z důvodu nařízení vlády se uzavírají venkovní i vnitřní sportoviště od 16.3.2020. O zahájení tréninků Vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

 • Informace se změnami tréninků v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru
  Informace se změnami tréninků v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru

  V souvislostí s uzavřením škol počínaje středou 10.3.2020 jsou do odvolání zrušeny tréninky tenisové školy pro školní skupiny základní školy – kroužek tenisu. Individuální tréninky tenisové školy probíhají bez přerušení. Tréninkový plán může být změněn, hráči budou informováni o všech změnách s předstihem. Tréninky, které se neuskuteční z důvodu této mimořádné situace budou nahrazeny v září 2020. Děkujeme za pochopení.

 • Vánoční turnaj
  Vánoční turnaj

  Jako každoročně jsme uspořádali vánoční tenisový turnaj pro hráče a hráčky naší tenisové školy. Turnaj se konal 14.12.2019 v tenisové hale Sport Aréna Praha v Dubči. Staronovou vítězkou hlavní kategorie mladšího žactva se stala Natálka Stará. Gratulujeme!!! Všem hráčům, rodičům a prarodičům děkujeme za hojnou účast a dětem za předvedené výkony.

 • Zimní sezóna 2019/2020 začíná již 30.9.!
  Zimní sezóna 2019/2020 začíná již 30.9.!

  Zimní sezónu v hale Dubeč zahajujeme pro stávající nové hráče v pondělí 30.9. Přijímáme omezené množství nových hráčů do naší tenisové školy, v měsíci září probíhají zkušební hodiny do kurzů tenisu.

  Přejeme všem hráčům hodně radosti z tenisu v nové zimní sezóně a závodním hráčům mnoho sportovních úspěchů v turnajích v zimní halové sezóně.

  Aktuální foto – vítězové posledního turnaje babytenisu letní seóny 2019 konaného 8.9.2019 na dvorcích v Běchovicích. škoda, že se nemohla zúčastnit pro zranění naše nejlepší hráčka této kategorie Natálka Stará. Přejeme brzké uzdravení!!!

 • Letní sezóna 2019 pomalu končí
  Letní sezóna 2019 pomalu končí

  Na jaře tohoto roku jsme odehráli úspěšně mistrovská utkání našeho tenisového oddílu TŠ Hostivař v kategoriích starší žactvo, mladší žactvo, babytenis. Všem hráčům a hráčkám, kteří přispěli k výbornému umístění našich družstev děkujeme za účast a předvedené výkony. V letošní sezóně jsme také uspořádali turnaje ČTS – na jaře turnaj mladšího žactva a babytenisu, v září turnaj babytenisu.

  V měsíci srpnu se konaly jako každoročně 2 letní tenisové tábory na dvorcích Sokola Běchovice II. Věříme, že se hráčům soustředění líbilo a že jsme přispěli k jejich tenisovému rozvoji.

 • Všeobecné podmínky TCM DUBEČ,z.s.
  Všeobecné podmínky TCM DUBEČ,z.s.

  Všeobecné podmínky TCM DUBEČ, z.s.  – tenisová škola

  TCM Dubeč. z.s., dále TCMD, organizuje celoročně tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé.

  Letní období

  TCMD organizuje v průběhu letního období (květen – září) individuální a skupinové tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé v odpoledních hodinách pondělí až pátek 13–19 hod. podle stálého tréninkového plánu, není-li stanoveno jinak. V dopoledních hodinách pondělí až pátek 8 – 13 hod. TCMD organizuje výuku individuálně. Tréninky se konají na antukových dvorcích v areálu SANK, Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice.

  V průběhu roku organizuje TCMD turnaje mládeže zařazené do termínové listiny ČTS a turnaje hráčů tenisové školy.

  Během letních školních prázdnin organizuje TCMD individuální výuku tenisu a příměstské tenisové tábory.

  Zimní období

  TCMD organizuje v průběhu zimního období (říjen – duben) individuální a skupinové tréninky tenisu v tenisových halách v Dubči a ve Štěrboholích (Sport Aréna Praha, Kalašova 196, areál Hamr) podle stálého tréninkového plánu na celou zimní sezónu v rozsahu 25-27  týdnů.  Počet hráčů ve skupině může být změněn v průběhu daného herního období.

  Skupiny mohou být o maximálním počtu hráčů 5. Platí pro obě herní období.

  Systém náhrad

  Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru neodehraného kurzovného formou náhradních tréninkových jednotek. Nárok na náhradu vzniká při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nejpozději do 19.hodiny dne předcházejícího termínu tréninkové jednotky. Hráči mají nárok na náhradu neodehraného kurzovného při individuálním a skupinovém tréninku a při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nebo v případě deště v plné výši, pokud je náhrada uskutečněna v daném herním období. Výše náhrady při skupinovém tréninku zahrnuje odměnu trenéra, nikoliv pronájem haly, příp. dvorce a to v případě, pokud jsou náhrady převedeny do následujícího herního období. Náhrady je možné čerpat do 31.8. daného kalendářního roku, po tomto termínu nárok na náhrady zaniká. V případě nekonání tréninkové jednotky z viny TCMD je tréninková jednotka nahrazena. TCMD má povinnost informovat  hráče po skončení každého herního období o výši náhrad.

  Hráči jsou povinni se řídit všeobecnými podmínkami TCMD a dodržovat provozní pravidla jednotlivých sportovišť, kde kurzy probíhají. Rodiče mají povinnost informovat TCMD o zdravotním stavu dětí.

  TCMD musí informovat hráče, příp. rodiče hráčů o jejich tréninkovém plánu, výši kurzoného a způsobu úhrady kurzovného na jednotlivá herní období s dostatečným předstihem. Náhrady platí pro platbu rozpočtem.

  Platba kurzovného:

  1. Rozpočtem

  Kurzovné je vypočítáno součtem úhrad za tréninkové jednotky v jednotlivých týdnech vynásobeném počtem týdnů v daném herním období.

  Kurzovné se platí v daném školním roce 3x, a to za měsíce říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Měsíc září se platí zvlášť na konci měsíce září, případně s platbou za měsíce říjen-prosinec.

  V měsících červenec – srpen se tréninky hradí individuálně dohodou.

  Kurzovné se hradí vždy předem na dané herní období.

  2. Kreditem

  Kurzovné je odečítáno z předem uhrazeného kreditu, ze kterého jsou postupně odečítány platby za jednotlivé tréninkové jednotky, jak skupinových, tak individuálních tréninových jednotek. Po odehrání kreditu vyzve TCMD hráče, příp. rodiče k doplnění kreditu, a to písemně nebo elektronicky.

  Výše kreditů je 3000.-Kč, 5000.-Kč nebo 10000.-Kč.

  Výše úhrady: TCMD má povinnost sdělit výši úhrady kurzovného nebo doplnění kreditu hráčům, příp. rodičům hráčů, písemně nebo elektronicky s předstihem.

  TCMD má právo určit způsob hrazení kurzovného (rozpočtem nebo kreditem) v daném tréninkovém období. Kurzovné na jednotlivá období je stanoveno dle platného ceníku TCMD. Kurzovné zahrnuje úhradu za pronájem dvorce nebo haly podle celkového počtu tréninkových hodin a počtu hráčů ve skupině, hodinovou odměnu trenéra, míče, pomůcky, půjčovné raket. TCMD má povinnost vést řádně evidenci odehraných tréninkových jednotek jednotlivých hráčů a na vyžádání kdykoli předložit vyúčtování či zbývající výši kreditu hráčům, resp.rodičům hráčů.

  Způsob úhrady: bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v rozpisu k úhradě.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top