• Letní sezóna 2019 pomalu končí
  Letní sezóna 2019 pomalu končí

  Na jaře tohoto roku jsme odehráli úspěšně mistrovská utkání našeho tenisového oddílu TŠ Hostivař v kategoriích starší žactvo, mladší žactvo, babytenis. Všem hráčům a hráčkám, kteří přispěli k výbornému umístění našich družstev děkujeme za účast a předvedené výkony. V letošní sezóně jsme také uspořádali turnaje ČTS – na jaře turnaj mladšího žactva a babytenisu, v září turnaj babytenisu.

  V měsíci srpnu se konaly jako každoročně 2 letní tenisové tábory na dvorcích Sokola Běchovice II. Věříme, že se hráčům soustředění líbilo a že jsme přispěli k jejich tenisovému rozvoji.

 • Všeobecné podmínky TCM DUBEČ,z.s.
  Všeobecné podmínky TCM DUBEČ,z.s.

  Všeobecné podmínky TCM DUBEČ, z.s.  – tenisová škola

  TCM Dubeč. z.s., dále TCMD, organizuje celoročně tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé.

  Letní období

  TCMD organizuje v průběhu letního období (květen – září) individuální a skupinové tréninky tenisu pro děti, mládež a dospělé v odpoledních hodinách pondělí až pátek 13–19 hod. podle stálého tréninkového plánu, není-li stanoveno jinak. V dopoledních hodinách pondělí až pátek 8 – 13 hod. TCMD organizuje výuku individuálně. Tréninky se konají na antukových dvorcích v areálu SANK, Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice.

  V průběhu roku organizuje TCMD turnaje mládeže zařazené do termínové listiny ČTS a turnaje hráčů tenisové školy.

  Během letních školních prázdnin organizuje TCMD individuální výuku tenisu a příměstské tenisové tábory.

  Zimní období

  TCMD organizuje v průběhu zimního období (říjen – duben) individuální a skupinové tréninky tenisu v tenisových halách v Dubči a ve Štěrboholích (Sport Aréna Praha, Kalašova 196, areál Hamr) podle stálého tréninkového plánu na celou zimní sezónu v rozsahu 25-27  týdnů.  Počet hráčů ve skupině může být změněn v průběhu daného herního období.

  Skupiny mohou být o maximálním počtu hráčů 5. Platí pro obě herní období.

  Systém náhrad

  Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru neodehraného kurzovného formou náhradních tréninkových jednotek. Nárok na náhradu vzniká při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nejpozději do 19.hodiny dne předcházejícího termínu tréninkové jednotky. Hráči mají nárok na náhradu neodehraného kurzovného při individuálním a skupinovém tréninku a při omluvené neúčasti na tréninkové jednotce nebo v případě deště v plné výši, pokud je náhrada uskutečněna v daném herním období. Výše náhrady při skupinovém tréninku zahrnuje odměnu trenéra, nikoliv pronájem haly, příp. dvorce a to v případě, pokud jsou náhrady převedeny do následujícího herního období. Náhrady je možné čerpat do 31.8. daného kalendářního roku, po tomto termínu nárok na náhrady zaniká. V případě nekonání tréninkové jednotky z viny TCMD je tréninková jednotka nahrazena. TCMD má povinnost informovat  hráče po skončení každého herního období o výši náhrad.

  Hráči jsou povinni se řídit všeobecnými podmínkami TCMD a dodržovat provozní pravidla jednotlivých sportovišť, kde kurzy probíhají. Rodiče mají povinnost informovat TCMD o zdravotním stavu dětí.

  TCMD musí informovat hráče, příp. rodiče hráčů o jejich tréninkovém plánu, výši kurzoného a způsobu úhrady kurzovného na jednotlivá herní období s dostatečným předstihem. Náhrady platí pro platbu rozpočtem.

  Platba kurzovného:

  1. Rozpočtem

  Kurzovné je vypočítáno součtem úhrad za tréninkové jednotky v jednotlivých týdnech vynásobeném počtem týdnů v daném herním období.

  Kurzovné se platí v daném školním roce 3x, a to za měsíce říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Měsíc září se platí zvlášť na konci měsíce září, případně s platbou za měsíce říjen-prosinec.

  V měsících červenec – srpen se tréninky hradí individuálně dohodou.

  Kurzovné se hradí vždy předem na dané herní období.

  2. Kreditem

  Kurzovné je odečítáno z předem uhrazeného kreditu, ze kterého jsou postupně odečítány platby za jednotlivé tréninkové jednotky, jak skupinových, tak individuálních tréninových jednotek. Po odehrání kreditu vyzve TCMD hráče, příp. rodiče k doplnění kreditu, a to písemně nebo elektronicky.

  Výše kreditů je 3000.-Kč, 5000.-Kč nebo 10000.-Kč.

  Výše úhrady: TCMD má povinnost sdělit výši úhrady kurzovného nebo doplnění kreditu hráčům, příp. rodičům hráčů, písemně nebo elektronicky s předstihem.

  TCMD má právo určit způsob hrazení kurzovného (rozpočtem nebo kreditem) v daném tréninkovém období. Kurzovné na jednotlivá období je stanoveno dle platného ceníku TCMD. Kurzovné zahrnuje úhradu za pronájem dvorce nebo haly podle celkového počtu tréninkových hodin a počtu hráčů ve skupině, hodinovou odměnu trenéra, míče, pomůcky, půjčovné raket. TCMD má povinnost vést řádně evidenci odehraných tréninkových jednotek jednotlivých hráčů a na vyžádání kdykoli předložit vyúčtování či zbývající výši kreditu hráčům, resp.rodičům hráčů.

  Způsob úhrady: bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v rozpisu k úhradě.

 • Termíny turnajů Tenisové školy
  Termíny turnajů Tenisové školy

  Termíny turnajů pro hráče TŠ:

  1.  Hala Dubeč          16.3.   začátek v 9 hod.

  2. Sokol Běchovice   2.6.    začátek ve 14 hod.

  Těšíme se na děti i rodiče!!!

   

 • Letní tenisové turnaje ČTS – termíny
  Letní tenisové turnaje ČTS – termíny

  V roce 2019 uspořádáme několik turnajů mládeže zařazené do termínové listiny Českého tenisového svazu.

  1. Babytenis          neděle 19.5.
  2. Mladší žactvo   sobota a neděle 1 – 2.6.
  3. Babytenis          neděle  8.9.
  4. Starší žactvo     sobota a neděle 14. – 15.9.
 • Vánoční turnaj pro žáky TŠ prosinec 2018
  Vánoční turnaj pro žáky TŠ prosinec 2018

  Jako každý rok před vánoci jsme uspořádali vánoční turnaj pro žáky TŠ. Děti soutěžily v kategoriích minitenis se soft míči, minitenis, babytenis a mladší žáci.

  V kategorii babytenisu zvítězila stejně jako v loňském roce Natálka Stará, v kategorii žáků premiérově Štěpán Pospíšil. Všem účastníkům a jejich rodičům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

 • Tenisový turnaj 24.2.2018
  Tenisový turnaj 24.2.2018

  V sobotu 28.2.2018 se konal v tenisové hale v Dubči tenisový turnaj naší tenisové školy pro děti do 10-ti let. Děti soupeřily na velké hřiště, každý zápas se hrál do 4 gamů, nebo na poloviční hřiště, každý zápas se hrál jako super tie-break. V soutěži dívek (přípravka) zvítězila Tereza Jumarová těsně 4:3, na 2. místě skončila vítězka minulých 2 turnajů Natálka Stará. Vítězem turnaje na poloviční hřiště se stal Dan Kříž, na 2.místě skončila Natálka Doležalová, 3. místo obsadil Josef Čížek. Všem účastníkům děkujeme za účast a za předvedené výkony!!!

 • Prázdninové tenisové tábory 2018
  Prázdninové tenisové tábory 2018

  V srpnu 2018 pořádáme 2 příměstské tenisové tábory na dvorcích Sokola Běchovice II. Program je denně pondělí – pátek 9 – 17 hodin, tenisová příprava 4 hodiny/den, míčové hry, kondiční příprava, návštěva kina. Včetně stravy a nápojů. Cena: 4500.-. Termíny:  1.termín 6. – 10.8., 2.termín 20. – 24.8.

   

 • Letní tenisový turnaj pro žáky naší TŠ
  Letní tenisový turnaj pro žáky naší TŠ

  V sobotu 12.5.2018 se koná celodenní turnaj pro žáky naší tenisové akademie na dvorcích Sokola Běchovice II. Hrát budeme na 4 dvorcích a zahrají si opravdu všichni! Vítáme účast dětí od přípravky až po starší žáky. Soutěžit se bude ve skupinách, poté bude následovat semifinále a finále. Těšíme se na Vás a Vaše rodiče.

 • Letní tenisové turnaje ČTS v roce 2018
  Letní tenisové turnaje ČTS v roce 2018

  Naše tenisová akademie pořádá i letos letní tenisové turnaje zařazené do letní termínové listimy ČTS na dvorcích Sokola Běchovice II. Termíny: 2. – 4.6. mladší žáci, 8. – 10.9. mladší žákyně, 15.9. babytenis.

Jsme komunitní

Doporučujeme

Back to Top